Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP)

  Naše cena s DPH:
  190 Kč DPH 0%
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  E. Hošnová, I.Bozděchová, P.Mareš, I.Svobodová
  Nakladatel:
  SPN
  Kód zboží:
  52203
  EAN:
  9788072356676
  SPN

  Popis produktu

  • Tato učebnice je závěrečnou částí ucelené řady učebnic pro výuku českého jazyka na druhém stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií.
  • Svým pojetím a strukturou vychází z tradice české školy, plně však splňuje požadavky rámcových vzdělávácích programů základního vzdělávání.
  • Učebnice má schvalovací doložku MŠMT.

   

  Určeno pro:
  9. ročník
  Formát:
  B5 (16 x 23 cm)
  Počet stran:
  175

  O učebnici

  Učebnice českého jazyka pro 9. ročník plynule navazuje na učebnice českého jazyka pro 6. 7. a 8. ročník. Při jejím zpracování jsme sledovali obdobné cíle jako v nižších ročnících; chceme vás nejen seznámit se základy české mluvnice a nauky o slově a o stylu, prohloubit vaše pravopisné znalosti, ale především usilujeme o to, abyste si uvědomili, že v různých textech, ať už psaných, nebo mluvených, je důležité vhodně užívat různé jazykové prostředky.
  Dobrá znalost našeho jazykového systému je sice chvályhodná, ale neméně významné pro náš osobní život je rovněž to, abychom si uvědomovali, k jakým účelům jazykové prostředky užíváme, jestli umíme naše myšlenky vhodně formulovat, jestli nám naši partneři rozumějí, zda je dokážeme o našich záměrech přesvědčit, získat si je, nebo naopak – což bývá obzvláště obtížné – jestli umíme vhodně vyjádřit svůj nesouhlas s jejich chováním, aniž bychom se jich dotkli nebo je urazili, a přesvědčit je, že právě náš postoj je správný.
  Dovednost vyjadřovat se srozumitelně, přesně, přiměřeně okolnostem, za kterých komunikace probíhá, je spjata s nejrůznějšími jazykovědnými oblastmi; týká se nejen znalostí pravopisných, ale také vhodné volby slov, umění formulovat přehledně větné konstrukce i nejrůznějších textových vzorců; jak co nejlépe napsat žádost, inzerát nebo odpověď na něj, připravit si výklad, co uvádět v charakteristice, jak se naučit vyhledávat podstatné informace, jak poznat, když chce někdo námi neoprávněně manipulovat, a jak se tomu bránit apod.
  Cestu k tomu vám chceme naznačit nejen prostřednictvím poučení, ale i formou nejrůznějších cvičení. Ta,  která jsou označena sovičkou, nejsou ke klasifikaci určena; chtějí vás pouze upozornit na některé zajímavosti nebo vás vést k samostatnému uvažování o jednotlivých jazykových jevech.
  Na závěr kapitol je připojeno několik úkolů, jejichž cílem je ověřit, zda jste probíranému učivu  porozuměli a zda dokážete nabyté vědomosti užít (např. při výuce cizího jazyka). To vám naznačí i připojené bodové ohodnocení.
  Učebnici doplňuje pracovní sešit. Přináší nejen řadu praktických úkolů, ale ověřuje i vaše znalosti teoretické ( např. do jaké  míry jste porozuměli poučení  o jednotlivých jazykových jevech).

  Obsah učebnice

  JAZYK

  Vývoj českého jazyka

  Zvuková stránka jazyka

  • Spisovná výslovnost

  Nauka o slově

  • Tvoření slov
  • Pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov
  • Význam slova

  Tvarosloví

  • Slovní druhy
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Přechodníky
  • Pravopis koncovek jmen a sloves

  Skladba

  Stavba větná

  • Věta jednoduchá
  • Vztahy mezi slovy ve větě
  • Základní větné členy
  • Přehled rozvíjejících větných členů
  • Výrazy, které nejsou větnými členy
  • Větné členy nerozvité, rozvité, souřadně spojené
  • Věty a podmětem a věty bez podmětu; větné ekvivalenty
  • Samostatný větný člen, osamostatněný větný člen, elipsa
  • Věta a souvětí
  • Souvětí podřadné
  • Tvoření vět
  • Hlavní zásady českého slovosledu

  Stavba textová

  • Opakování o souvětí souřadném
  • Souvětí souřadné s více než dvěma větami
  • Vsuvka
  • Prostředky návaznosti v jazykových projevech

  SLOH A KOMUNIKACE

  • Slohotvorní činitelé
  • Mluvené a psané texty
  • Oficiálnost projevu a formální vyjadřování
  • Sloh a funkce textů
  • Některé publicistické útvary

   

   

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Český jazyk 9.r. ZŠ (nová řada dle RVP) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace

  Nastavte souhlasy, souhlasím s:

  Potvrdit výběr
  Souhlasím a zavřít.
  Nastavení

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?