Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -2%

  • Moderní dějiny pro střední školy (pracovní sešit)

  Moderní dějiny pro střední školy (pracovní sešit)

  Naše cena s DPH:
  226 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  230 Kč
  Ušetříte:
  4 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  J. Čurda, P. Dvořák, P. Hušek, J. Jindřišková, V. Kaška, O. Kolář, J. Němec, T. Pánek
  Nakladatel:
  DIDAKTIS
  Kód zboží:
  55941
  EAN / ISBN:
  9788073582241
  DIDAKTIS

  Popis produktu

  Pracovní sešit doplňuje učebnici a spolu vytváří první díl nové řady pro výuku dějepisu na středních školách. Sešit cíleně rozvíjí texty učebnice, umožňuje pracovat s dobovými oficiálními dokumenty, vzpomínkami svědků, tiskem, propagandou, sekundární literaturou apod. Studenti získávají hlubší vhled do klíčových událostí 20. století a učí se kriticky pracovat s jejich interpretacemi.

  Vydáním této učebnicové sady reaguje nakladatelství na dlouhodobou poptávku středoškolských učitelů dějepisu, ale i odborné veřejnosti. Samostatně prodejný pracovní sešit tvoří s učebnicí ucelenou učebnicovou sadu, která systematicky pojednává celé minulé století a je dovedena prakticky až do naší současnosti. 

  V každé podkapitole jsou zastoupena cvičení povinná a nepovinná. Povinná jsou zaměřena na ověřování a prohlubování znalostí z učebnice, nepovinná pak primárně na seznámení se se širšími souvislostmi tématu a na rozvíjení schopnosti kritické práce se zdroji informací.

  Cvičení jsou založena na různých typech práce a určena pro jednotlivce i skupiny.Neopomenutelnou součástí cvičení je práce s různými typy textových a obrazových materiálů.

  Publikace byla sestavena pro: studenty a učitele k výuce dějepisu na gymnáziích a středních odborných školách, širokou veřejnost se zájmem o moderní dějiny.

  Učebnice a pracovní sešit Moderní dějiny pro střední školy jsou vytvořeny v souladu s RVP pro gymnázia a RVP pro střední odborné vzdělávání. Díky chronologickému uspořádání témat lze učebnicí a pracovním sešitem navázat na kteroukoli používanou učebnici dějepisu, systematické oddělení povinné (výkladové) linie od nepovinné (sledující širší souvislosti tématu) umožňuje jejich přizpůsobení potřebám dané třídy.

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A4 (21 x 30 cm)
  Počet stran:
  152

  O učebnici

  Pracovní sešit a učebnice sady Moderní dějiny pro střední školy jsou úzce provázány - tvoří celek, který realizuje stanovené výukové cíle. Kombinace práce s učebnicí a pracovním sešitem umožní studentům důkladně se seznámit s probíranou částí minulosti a s pohledem dobových svědků i dnešní společnosti na její dějinný význam.

  Jednotlivá cvičení v pracovním sešitě rozvíjejí vždy konkrétní linie podkapitoly učebnice, navazují tedy na její příslušné boxy. Pracovní sešit nabízí řadu typů cvičení - ta pomáhají ověřovat a upevňovat znalosti osvojené v učebnici, umožňují studentům zasadit historické události, s nimiž se seznámili v učebnici, do širších souvislostí a také seznámit se s dobovými prameny či svědectvími (a "osahat si" tak minulost); vedou studenty také ke srovnání různých interpretací minulosti atd. Klíčovým typem aktivity, k níž pracovní sešit studenty vede, je kritická práce s textem - tedy schopnost jeho analýzy, kritiky, interpretace. Nejčastěji zastoupeným typem cvičení je proto "Práce s úryvkem", v jehož rámci jsou studenti konfrontováni s úryvky ze sekundární literatury, historických pramenů, dobového tisku, deníkových záznamů, písemně zachycených rozhovorů s pamětníky apod. Často se přitom jedná o texty ze zdrojů, které jsou v historické obci vnímány jako klíčové pro dané téma. Studenti jsou současně vedeni ke kritické práci s elektronickými zdroji informací.

  S ohledem na zmíněnou úzkou návaznost na učebnici je samozřejmé, že také pracovní sešit věnuje významný prostor dějinám po roce 1989, resp. 1993, a umožňuje posílit výuku dějinného období po roce 1945. Velký prostor je věnován světovým dějinám, a to také ve snaze dostatečně zasadit domácí vývoj do zahraničních souvislostí.

  Struktura pracovního sešitu kopíruje strukturu učebnice - i zde lze tedy najít chronologicky sežanené tematické celky a podkapitoly. Rozsah podkapitoly v učebnici a pracovním sešitě je vždy stejný. Struktura stran pracovního sešitu je popsána na následujícíh dvou stranách. 

  Obsah učebnice

  Úvod

  • Historikovo řemeslo

  První světová válka a nová Evropa

  • Starý svět na přelomu století
  • Evropa v předvečer konfliktu
  • Válka v letech 1914 - 1917
  • Konec první světové války a její dopady
  • Mírové smlouvy a nová mapa Evropy
  • Vznik Československé republiky
  • Ruská revoluce a občanská válka

  Meziválečné období

  • Evropa ve 20. letech
  • Československo ve 20. letech
  • Mimoevropský svět ve 20. letech
  • Demokracie versus diktatura
  • Velká hospodářská krize
  • Československo v časech hospodářské krize
  • Stalinova vláda v SSSR
  • Nástup nacismu k moci
  • Španělská občanská válka
  • Rozpad versailleského systému
  • Zánik první republiky a druhá republika

  Druhá světová válka

  • Počátek druhé světové války a západní tažení
  • Protektorát Čechy a Morava
  • Domácí a zahraniční československý odboj
  • Východní fronta v letech 1941 - 1943
  • Perzekuce Židů a válečné zločiny
  • Mimoevropská bojiště
  • Válka v letech 1943 - 1945
  • Konec druhé světové války a její důsleky

  Rozdělený svět

  • Poválečné uspořádání a vznik bipolárního světa
  • Československo v letech 1945 - 1948
  • Vznik východního bloku
  • Asie v prvních letech po druhé světové válce
  • Západní Evropa a USA po druhé světové válce
  • Československo v letech 1948 - 1960
  • Politické procesy v Československu 50. let
  • Východní blok v 50. a 60. letech
  • Dekolonizace
  • Západní Evropa v 50. a 60. letech a počátky evropské integrace
  • Pražské jaro 1968
  • Spojené státy americké v 60. letech
  • Československo v období normalizace
  • Spojené státy americké od Nixona po Reagana
  • Západní a jižní Evropa v 70. a 80. letech
  • Východní blok v 70. a 80. letech

  Nejnovější dějiny

  • Rozpad Sovětského svazu a východního bloku
  • Obnovení demokracie v Československu
  • Transformace Československa a vznik České republiky
  • Transformace zemí střední a východní Evropy
  • Formování nové Evropy
  • Atlantické společenství v 90. letech
  • Na okraji zájmu?
  • Nové krize
  • Možný vývoj

  Zákazníci s tímto zbožím často kupují:

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Moderní dějiny pro střední školy (pracovní sešit) souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?