Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  -4%

  • Fyzika pro gymnázia - Optika

  Fyzika pro gymnázia - Optika

  Naše cena s DPH:
  208 Kč DPH 0%
  Původní cena s DPH:
  216 Kč
  Ušetříte:
  8 Kč
  Dostupnost:
  skladem
  ks
  DO KOŠÍKU
  Autor:
  Lepil Oldřich
  Nakladatel:
  PROMETHEUS
  Kód zboží:
  28891
  EAN / ISBN:
  9788071965473
  PROMETHEUS

  Popis produktu

  • Další z řady učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice jsou zpracovány podle tematických celků. Lze je využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací.
  • Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle počtu hodin fyzice přidělených.
  • Učebnice lze využít nejen na gymnáziích, ale i na ostatních středních školách.

  Nové 7. vydání učebnice je doplněno elektronickým doplňkem (ED), který je nedílnou součástí učebnice a data, která obsahuje, je možné stáhnout na webu prometheus-data.cz. Doplněk obsahuje různé elektronické učební materiály, např. samostatnou počítačovou aplikaci Testové úlohy, která obsahuje 40 úloh s odlišnou obtížností. Úlohy lze různě uspořádat do testového souboru. Po jeho vyřešení je uživateli sdělen celkový výsledek a úspěšnost řešení. V elektronickém doplňku jsou umístěna také laboratorní a teoretická cvičení, významné osobnosti historie optiky, slovníček fyzikálních pojmů, videozáznamy experimentů a animací z učiva optiky. Na konci jsou uvedeny odkazy na vhodné webové stránky.

   

  Určeno pro:
  Střední škola
  Formát:
  A5 (15 x 21 cm)
  Počet stran:
  104

  O učebnici

  Učebnice Optika navazuje v řadě tematických učebnic na učebnici Elektřina a magnetismus, která končí učivem o elektromagnetickém vlnění oboru rádiových vln. Logickým pokračováním tohoto učiva je výklad vlastností elektromagnetických vln kratších vlnových délek, k nimž vedle světla patří také infračervené a ultrafialové záření i záření rentgenové.
  Optika patří k nejstarším oborům fyziky a má dlouhou historii. Během ní se vyvíjela od vysvětlování nejjednodušších jevů, které jsou důsledkem přímočarého šíření světla v různých optických prostředích, až po složité principy moderní optoelektroniky. Vývojovou linii optiky sleduje také posloupnost učiva, které vychází ze základních zákonů paprskové optiky a přes zobrazování optickými soustavami dospívá k vlnové optice a základním zákonům záření, které na počátku 20.století předznamenaly vývoj fyziky až ke kvantové teorii.
  Výklad učiva vychází z poznatků, které žáci již získali v učivu základní školy a tyto poznatky dále rozvíjí. Výběr učiva odpovídá požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (RVP G) a přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, které jsou uvedeny na konci učebnice. Kromě toho jsou některé poznatky, které jsou pro celkové pochopení učiva podstatné, avšak RVP G je nezahrnuje, vyloženy jako doporučené rozšiřující učivo. Toto učivo je v učebnici graficky vyznačeno barevnou čárou podél textu. Méně významné poznatky, doplňující informace a údaje z historie fyziky jsou vytištěny menším typem písma (petitem). Za každou kapitolou je zařazeno stručné shrnutí učiva, které má sloužit hlavně k orientaci žáka při souhrnném opakování.
  Učebnice je určena především pro výuku na gymnáziích ve vzdělávacích programech s větší hodinovou dotací předmětu fyzika a obsahem i zpracováním odpovídá přírodovědně zaměřené výuce. Výběr učiva splňuje veškeré požadavky na středoškolské vzdělání v dané oblasti fyziky a vyhovuje požadavkům na cílové vědomosti a dovednosti maturitní zkoušky z fyziky vymezené Standardem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Odpovídá také možným vstupním požadavkům z fyziky v přijímacím řízení na vysoké školy.

  Obsah učebnice

    1  Základní pojmy

  • 1.1  Světlo jako elektromagnetické vlnění
  • 1.2  Šíření světla
  • 1.3  Odraz a lom světla
  • 1.4  Úplný odraz světla
  • Shrnutí učiva 1. kapitoly

    2  Zobrazování optickými soustavami

  • 2.1  Optické zobrazování
  • 2.2  Rovinné zrcadlo
  • 2.3  Kulové zrcadlo
  • 2.4  Čočky
  • 2.5  Zobrazení tenkou čočkou
  • 2.6  Oko
  • 2.7  Podmínky zřetelného vidění. Lupa
  • 2.8  Fotografický přístroj
  • Shrnutí  učiva 2. kapitoly

    3  Vlnová optika

  • 3.1  Interference světla
  • 3.2  Ohyb světla
  • 3.3  Polarizace světla
  • Shrnutí učiva 3. kapitoly

    4  Elektromagnetické záření a jeho energie

  • 4.1  Přehled elektromagnetického záření
  • 4.2  Elektromagnetické záření látek
  • 4.3  Spektra látek
  • 4.4  Rentgenové zážení
  • Shrnutí učiva 4. kapitoly

  Výsledky úloh

  Rejstřík

   

  OBSAH CD

  Rozšiřující učivo

  R1   Základní pojmy

  • R1.1  Měření rychlosti světla
  • R1.2  Disperze světla
  • R1.3  Barva světla
  • R1.4  Úplný odraz světla v praxi

  R2   Zobrazování optickými soustavami

  • R2.1  Zvětšení optického zobrazení kulovým zrcadlem
  • R2.2  Mikroskop
  • R2.3  Dalekohled
  • R2.4  Projekční přístroj

  R3   Vlnová optika

  • R3.1  Interference světla na tenké vrstvě
  • R3.2  Ohyb světla na štěrbině
  • R3.3  Ohyb světla na dvou štěrbinách a na optické mřížce
  • R3.4  Holografie
  • R3.5  Praktické využití polarizovaného světla

  R4   Elektromagnetické záření a jeho energie

  • R4.1  Základní pojmy fotometrie
  • R4.2  Záření černého tělesa
  • Výsledky úloh rozšiřujícího učiva

  Teoretická cvičení

  • Cvičení 1 - Lom světla
  • Cvičení 2 - Zobrazovací soustavy
  • Cvičení 3 - Vlnové vlastnosti světla
  • Výsledky teoretických cvičení

  Laboratorní cvičení

  • Cvičení 1 - Měření indexu lomu
  • Cvičení 2 - Měření ohniskové vzdálenosti čočky
  • Cvičení 3 - Pozorování vlastností lidského oka
  • Cvičení 4 - Určení úhlového zvětšení lupy
  • Cvičení 5 - Měření vlnové délky světla optickou mřížkou
  • Cvičení 6 - Měření vlnové délky světla pomocí CD
  • Cvičení 7 - Měření osvětlenosti fotometrem

  DOPLŇUJÍCÍ MATERIÁLY NA CD

  Historické poznámky

  Slovníček pojmů z optiky

  Animace k učivu optiky

  • A1  Odraz a lom světla
  • A2  Zobrazení dutým zrcadlem 
  • A3  Zobrazení vypuklým zrcadlem
  • A4  Zobrazení spojkou
  • A5  Zobrazení rozptylkou

  Videoexperimenty k učivu optiky

  • V1  Světlovod
  • V2  Duté zrcadlo
  • V3  Zobrazení spojkou
  • V4  Difrakce světla
  • V5  Polarizace světla
  • V6  Spektrum světla
  • Ochrana před UV zářením
  • Žhavení vlákna žárovky
  • Stáčení roviny polarizace
  • Počítání fólií procházejícím světlem

  Obrazové prezentace

  • P1  Paprsková optika
  • P2  Spektra látek
  • P3  Tepelné záření

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  S titulem Fyzika pro gymnázia - Optika souvisí:

  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá soubory cookies. Kliknutím na tlačítko souhlasím, to berete na vědomí. Další informace
  Souhlasím a zavřít.
  Nesouhlasím. Budou použity jen cookies nutné pro chod webu.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují:

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?